НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

06.06.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (травень 2024). Українські композитори і музиканти продовжують утримувати передові мистецькі позиції на фронті боротьби за вільний розвиток і торжество національної культури. Музика, що народжується в Україні, все переможніше крокує світом, викликаючи захват у зарубіжних слухачів. Звісно, перше  »»»02.05.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (квітень 2024). З приходом весни культурне життя завжди активізується, але в нинішньому квітні, здається, так, як ніколи. Особливо це стосується виконання музики українських сучасних композиторів різних поколінь та творчих вподобань. В нашому огляді спробуємо висвітлити хоча б деякі музичні події, що відбулися на різних концертних майданчиках України і незважаючи на складні умови воєнного часу »»»16.04.2024

ОБ"ЄДНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (ОКУ) "ОБЕРІГ" ЗАПРОШУЄ композиторів до співпраці з охорони авторських прав. »»»03.04.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (березень 2024). Разом з усією нашою країною в складних умовах воєнного часу українські композитори невтомно продовжують свій шлях до перемоги. Шлях цей складний, сповнений важких втрат, про які ми завжди пам’ятаємо, але й не здаємося, завойовуючи все нові рубежі на мистецькому фронті. В березневі дні вся музична громадськість України згадувала  »»»11.03.2024

ПРИВІТАННЯ КАРМЕЛЛІ ЦЕПКОЛЕНКО. Сердечно вітаємо нашу дорогу колегу, видатну українську композиторку, заслуженого діяча мистецтв України, професорку Кармеллу Цепколенко з визначною подією –  »»»Всі новини »

ГРИЦА СОФІЯ ЙОСИПІВНА

Музикознавець, етномузиколог

 

Нар. 5. XII 1932 р. у Львові. Закінчила історико-теоретичний ф-т Львівської консерваторії ім. М.Лисенка  по класу нар. артиста України, проф. С Людкевича (1954) та аспірантуру в Київській консерваторії ім. П.Чайковського під кер. заслуж. діяча мистецтв, проф. П.Козицького.

Доктор мистецтвознавства (1981). Лауреат Премії ім.Б.Асаф"єва (1991). Професор (1993). Лауреат премії ім. М.В.Лисенка (1999), Премії ім.Ф.М.Колесси (1999).

Член-кореспондент Академії мистецтв України (2009).

З консерваторських років розпочала займатися фольклористикою: була залучена до впорядкування оособистого архіву акад. Ф. М. Колесси, складання бібліографії його праць та музичних творів. Це було логічним підґрунтям вибору теми дисертаціійної роботи “Музично-фольклористична діяльність Ф. М. Колесси” і видання першої монографії “Ф.М.Колесса” (К., 1962). Послідовниця  теоретичних принципів видатного вченого-славіста, С. Грица з самих початків наукової діяльностї виявила інтерес до славістики, до порівняльного методу досліджень, про що свідчать її перша монографія і перші розвідки,  такі як “Питання слов”янських взаємин в українській музичній фольклористиці” (1963), “Українські балади Закарпаття та їх інтонаційна спільність з баладами сусідніх слов”янських народів” (1964), розвідки про Людвіка Кубу (“Основоположник музыкальной славистики” (Советская музыка, 1965, № 6), відгуки на фольклорні видання в Чехії, Словаччині, Росії, Білорусії, стаття “Спільність мелодичних типів у слов”янській пісенності Карпат” (НТЕ, 1966, № 3), участь у підготовці бібліографічного видання “ Musikethnologische Jahrbibliographie Europas (1966-1976). Їй належать оглядові нариси з музичної славістиики - “Сьогочасна слов”янська музична фольклористика” (НТЕ. - 1968, № 1); в галузі класифікації фольклору (“Принципи класифікації і наукового видання української словесно-музичної творчостї на сучасному етапі” у співавт. з О. І. Деєм. Доповідь на VI Міжнар. з”їзді славістів, 1968).

З огляду на давній інтерес дослідниці не тільки до музичного,  але й словесного фольклору, що є продовженням наукового напряму праць Ф. Колесси, у всіх працях дослідниці славістичні проблеми розглядаються з увагою до взаємодії слова і музики та в історичному контексті культури. У 1973 р. С.Грица опублікувала листи видатного польського етнолога і лінгвіста К.Мошинського до Ф.Колесси в справі дослідження фольклору Полісся (“Слов”янське літературознавство і фольклористика”. -  Вип. 10), які певною мірою стимулювали інтерес до вивчення цього краю. Сама ж вона видала  фундаментальний збірник “Музичний фольклор з Полісся у записах Ф. Колесси та К. Мошинського (1995), що був підсумком експедиції українського і польського вчених у   поліський край (1932 р.), що сьогодні став центром етнолінгвістичних досліджень Славії.

Славістичні зацікавлення С.Грици позначились в її монографії “Мелос української народної епїки”, К.,1979, доповнене перевидання  рос. мовою “Украинская песенная эпика” (М., 1990), у якій українські думи розглядаються як продовження билинного епосу Київської Русі; українська балада - на фоні слов”янської баладної творчості з урахуванням їх семантичних, структурних спільностей. Інструментом дослідження їх структурної типології стає “пісенна парадигма” – термін,  впроваджений авторкою для встановлення різних рівнів ідентифікації порівнювальних варіантів словесно-музичного твору (спільні варіанти тільки за текстом, текстом і ритмо- мелодичною структурою, тільки за структурою - ритмо-структурні  та мелічні парадигми). Про це вперше  її стаття “Песенна парадигма” // Български фольклор, 1978. Поняття добре функціонує у вивченні етнічних погранич, дослідженню яких авторка присвятила окремі роботи: “Межэтнические связи в фольклоре пограничий // Национальные традиции и процесс интернационализации в сфере художественной культуры”. - К., 1987. - С. 73 - 114), “Функции словесного и музыкального языка в условиях  фольклорных контактов” // Історія, культура, фольклористика та етнографія слов”янських народів. - Міжнародний з”зд славістів (Софія, вересень, 1988). - К., 1988. - С. 182-195, ”Типология строфики славянской баллады» // Современные славянские культуры: развитие, взаимодействие, международный контекст. - К., 1982. - С. 87-91.

До дослідження міжетнічних зв”язків С. Грица залучає не тільки фольклор  як такий, але й історичний контекст його розвитку, як, наприклад, у розвідці «Українські думи в міжетнічному діалозі» («Родовід», 1995, № 11. - С. 68-81). Той же порівняльний напрям характерний і для її соціологічних досліджень, які  вона проводила в “інтегрованому” середовищі (термін, введений нею в українську фольклористику) на Чорнобильській АЕС, Бурштинській та Новодністровській ДРЕС з увагою до пісенної творчості не тільки українських робітників і службовців, але представників інших національних груп, які працювали на названих об”єктах (про це в монографічному нарисі ”Фольклор как специфическая форма духовной культуры: Сущность, структура, функции» // Соц. культура и художественная активность масс. - К., 1984. - С. 69 – 127, «Социологическое направление в этномузыкологии» //Проблемы музыкальной культуры. – К.: Музична Україна, 1987.

С.Грица брала участь з доповідями в VI, VII, X, XI – XIII Міжнародних з”їздах славістів, своїми роботами прислужившись до розробки теоретичних проблем порівняльного слов”янознавства.
С.Грица – автор близько 300 наукових праць, лауреат премій Б.Асаф”єва, М.Лисенка, Ф.Колесси. В останніх виданнях збірників її праць «Фольклор у просторі та часі» (2000) та  «Трансмісія фольклорної традиції» (2002) проблеми славістики посідають вагоме місце в системі структурно-типологічного і функціонального напрямів її досліджень. Див.: С.Й.Грица. Бібліографічний покажчик наукових праць. – К., 2002. – 67 с.
    
 
СПИСОК НАУКОВИХ ПРАЦЬ  (РОКИ 1999-2009)


1. Фольклор українців: Українська пісенна епіка. Музичний фольклор. Народний інструментарій // Українці: Історико- етнографічна монографія. У 2-х книгах / Ред. А. Пономарьов.- Кн. 2. - Опішне: Українське народознавство, 1999. - С. 356 - 387.
2. Очима етномузиколога / Міжнародний музичний фестиваль.      Київ  Музик фест. К. 1999.- С. 72-74.
3. Чиста нота високої музики (Про Л.В.Дичко) // Культура і життя.- 1999. -  № 38.
4. Форум україністів усього світу // Народна творчість та етнографія. - 1999. - №  5-6. - С. 39.
5. Нові досягнення у фольклористиці // Українська культура.- 1999.- № 6. - С. 31.
6. Життя, присвячене музиці (Про Л.Дичко // Українська культура.- № 11 - 12. - С. 26 - 27.
7. Антиномія парадигми і жанру у фольлклорі // Вісник  Державної академії керівних кадрів культури і мистецтва. –2000. -  С.  35 - 45.
8. Українське Різдво на компакт диску // Урядовий кур”єр. - 2000. - 5 лют.
9. Музика язичництва і раннього християнства в Київській Русі.  // Сучасний стан українського мистецтвознавства та шляхи його подальшого розвитку: Матер. наук. конференції Академії мистецтв.- К.: Компас, 2000. – С. 87-88.
10. Фольлор у просторі та часі. – Тернопіль: Астон,  2000. - 224 с.
11. Скорочення фольклорних середовищ - уніфікація фольклорних стилів // Процес  соціалізації традиційної народної культури: Міжнар. Науково-практ. Конферненція.- Харків, 2000.- С.20 - 22.
12. Автентичний фольклор // Енциклопедія сучасної України.-Т.1. - К., 2001. - С. 94.
13.Урочиста Літургія Лесі Дичко / Анотація до компакт-диску С.Й.Грици.- К.2001.
14. Український фольклор з погляду етногенезу // Матеріали до української етнології // Зб. наук. праць. -  Вип. 2(5). - К.,2002. -  С. 359 - 368.
15. Кобзарська та лірницька традиція на Поліссі / Розділ до компакт-диску “Зелений шум Полісся.” Традиційна культура Поліського краю. -  Артекзистенція. УЕЛФ. - Арт-Велес 2002.
16. Трансмісія фольклорної традиції. - Київ-Тернопіль, 2002. -  234 с.
 17. Функція ритміки в пісенній парадигмі фольклору // Метроритм-1. НАН України. ІМФЕ ім. М.Т. Рильського. - 2002. - С. 22 - 26.
18. Знак і символ у працях О.Потебні // Вісник Державної академії керівних кадрів. - 2003. – 1. – С. 48-55.
19. Усно-писемні традиції в українському епічному виконавстві // Мистецтвознавство, фольклористика та етнологія слов”янських народів.  XIII  Міжнародний з”зд славістів. (Любляна-Словенія). - К., 2003. - С. 64-88. 
20. Українська епічна традиція. - Компакт-диск.- AVE 013/ ART VELES/ Арт.екзистенція 2003.
21. Музика язичництва і раннього християнства в Київській русі у зв'язку з проблемами етногенезу // Сучасний стан українського мистецтвознавства та шляхи його подальшого розвитку: Матеріали наук. конф. — К.: ВПП "Компас", 2000. — С. 87-88.
22. Скорочення фольклорних середовищ — уніфікація фольклорних стилів// Процес соціалізації у контексті традиційної народної культури: Міжнар. наук.-практ. конф. — Харків: Регіон-інформ, 2000. — С. 20-22.
23. Рец.: Каталог пісенних наративів // Нар. творчість та етногр. — 2000. — №4. — С. 137. — Рец. на кн.: Sona Burlasova. Katalog slovenskych narativnyh piesni. Typenindex Slovaki soher Erzahllieder. Svazek 1-3. — Bratislava. — 1998. — 682 s.
24. Анот.: Українські колядки. Анотація до компакт-диску. — К., 2000.
25. Автентичний фольклор // Енциклопедія Сучасної України. — К., 2001. —Т. 1. —С. 94.
26. Ukrainian Traditional Music // Grove Music and Musicians. — London, 2001.
27. Кореспонденція мелосу духовних віршів, псальмів і дум в усному епічному виконавстві // IV Міжнар. конгрес україністів. Одеса, 2001. — Кн. 1: Етнологія, фольклористика: Доп. та повідомлення. — Одеса-К., 2001. —С. 317-324.
28. Урочиста літургія Лесі Дичко. Анотація до компакт-диску. — К., 2001.
29. На вшанування пам’яті композитора Василя Барвінського// Студії мистецтвознавчі. - Ч. 2, 2003.- С. 71-82.
30. Усно-писемні традиції у слов'янському епічному виконавстві// Студії мистецтвознавчі.- Ч. 4, 2004.- С. 17-25.
31. Підготовка академічного видання найцінніших пам’яток українського фольклору - народних дум.// Народна творчість та етнографія, № :, 2004._ С. 28-37.
32. Леся Дичко: Творче сходження // Леся Дичко. Літургії. Хорові твори.
Вид-во " Музична Україна". - К., 2004.- С. 5-9.
33. Біблійні елементи в думах // Народна творчість та етнографія, № 5, 2005.- С. 19-31.
34. Механизмы словесно-музыкальной парадигматики в фольклоре// Первый Всероссийский конгресе фольклористов.- Т.Н.- М., 2006.- С. 52-65.
35. Механізми вербально-музичної парадигматики у фольклорі // Студії мистецтвознавчі. - 2006. - № 4.
36. Народна творчість та народознавство. ІУ розд. // Історія української культури. Т. 1. – Ч. 1. К., 2008. – С. 458-561.
37. Українські пісні на Кубані. // “Народна творчість та етнографія. № 5.- 2007.- 82-87.
38. Українська фольклористика ХІХ- початку ХХ століття і музичний фольклор. Нарис. - Київ-Тернопіль.- 2007.- 151 с.  
39. Українські народні думи. Упорядкували, підготували до друку С.Грица (керівник проекту), А. Іваницький, А. Філатова, Д. Щириця. Від упорядників, вступна стаття, коментарі та примітки С. Грици. - К., 2007.- 822 с.
40. Думи у південно-східному векторі української культури. УІІ конгрес україністів.- К. 2008. 


  Див. додатково:

С.Й.Грица. Бібліографічний покажчик наукових праць. – К., 2002. – 67 с.
Контакти:

ГРИЦА Софія Йосипівна

вул. Драгомирова, 10/10, кв. 14

Київ-103

01103

Україна

Тел.: (8-044) 284-57-24;

(8097) 291-26-80 (моб)