НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

06.06.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (травень 2024). Українські композитори і музиканти продовжують утримувати передові мистецькі позиції на фронті боротьби за вільний розвиток і торжество національної культури. Музика, що народжується в Україні, все переможніше крокує світом, викликаючи захват у зарубіжних слухачів. Звісно, перше  »»»02.05.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (квітень 2024). З приходом весни культурне життя завжди активізується, але в нинішньому квітні, здається, так, як ніколи. Особливо це стосується виконання музики українських сучасних композиторів різних поколінь та творчих вподобань. В нашому огляді спробуємо висвітлити хоча б деякі музичні події, що відбулися на різних концертних майданчиках України і незважаючи на складні умови воєнного часу »»»16.04.2024

ОБ"ЄДНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (ОКУ) "ОБЕРІГ" ЗАПРОШУЄ композиторів до співпраці з охорони авторських прав. »»»03.04.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (березень 2024). Разом з усією нашою країною в складних умовах воєнного часу українські композитори невтомно продовжують свій шлях до перемоги. Шлях цей складний, сповнений важких втрат, про які ми завжди пам’ятаємо, але й не здаємося, завойовуючи все нові рубежі на мистецькому фронті. В березневі дні вся музична громадськість України згадувала  »»»11.03.2024

ПРИВІТАННЯ КАРМЕЛЛІ ЦЕПКОЛЕНКО. Сердечно вітаємо нашу дорогу колегу, видатну українську композиторку, заслуженого діяча мистецтв України, професорку Кармеллу Цепколенко з визначною подією –  »»»Всі новини »

НЕВІНЧАНА ТАМАРА СЕРГІЇВНАМузикознавець, музично-громадський діяч

Народилася 18.01.1949 у м. Дніпропетровськ. Кандидат мистецтвознавства (1990). Член Національної Спілки композиторів України з 1987 р.

В 1974 р. закінчила Київську державну консерваторію ім. П.І.Чайковського, нині - Національна музична академія України (історико-теоретичний факультет), у 1990 - аспірантуру цієї ж консерваторії на кафедрі історії зарубіжної музики і захистила кандидатську дисертацію (науковий керівник - професор Т.Ф.Гнатів).

З 2008 - доктор філософії.

Лауреат Премії ім. М.В.Лисенка (2017). 

1974-1983 - редактор видавництва «Музична Україна». 1984-1992 - зав. творчими комісіями, з 1992 по даний час - відповідальний секретар Національної Спілки композиторів України.


Понад 40 років плідно працює на ниві вітчизняної музичної культури і мистецтва, успішно поєднуючи різні сфери діяльності: науково-дослідницьку з просвітницько-популярізаторською, видавничу – з організаційно-творчою. Її науковий доробок складає понад 100 праць, серед яких монографії, проблемні статті, багатоманітні публікації у музичній періодиці, численні опонетські відгуки на захистах дисертацій. Діапазон її досліджень Т.С.Невінчаної надзвичайно широкий – від оперного і симфонічного до пісенного жанрів, від вивчення і популярізації творчості сучасних українських композиторів до кардинальних проблем розвитку української та світової музики ХХ століття. Нею опубліковані статті про творчість Лятошинського, Штогаренка, Станковича, Колодуба, Скорика, Киви, Саська та інш.

Особливе місце серед досліджень про українську музику посідає книжка “Ігор Шамо”, яка неодноразово характеризувалася музичною критикою як краща робота в серії “Творчі портрети українських композиторів”. Велику наукову цінність має захищена Т.С.Невінчаною кандидатська дисертація ”Югославська опера ХХ сторіччя. (Сербія. Хорватія. Словенія). До проблеми розвитку історичного жанру”, в якій вперше в Україні розглядаються проблеми розвитку музичних культур зазначеного регіону в контексті мистецьких надбань ХХ століття. Це дослідження отримало високу оцінку не тільки українських, а й зарубіжних науковців.

Багато уваги приділяє Т.С.Невінчана просвітницькій діяльності, спрямованій на формування високої духовної культури нашого суспільства, усвідомлення виключно важливої ролі українського музичного мистецтва в загальній культурі нації. Це – велика кількість статей в українській і зарубіжній пресі, передачі на Українському радіо, лекції, присвячені як персоналіям, так і різноманітним важливим музичним подіям в житті нашої держави. В цьому ж контексті слід розглядати її редакторську роботу у видавництві “Музична Україна”, де протягом десяти років (1974-1984) нею було підготовлено до видання десятки монографій, підручників та навчальних посібників, збірників наукових статей, які відіграли значну роль у формуванні музично-культурних процесів в Україні.

Вже 35 років (з 1984 р.) Т.С.Невінчана працює в Національній Спілці композиторів України – спочатку зав.творчими комісіями, з 1992 р. – відповідальним секретарем НСКУ. Цю сферу творчої діяльності Т.Невінчаної слід вважати найбільш суспільно значущою, вагомою, адже саме Спілка композиторів України активно впливає на становлення і розвиток національної культури та мистецтва. Саме в Спілці яскраво виявився її талант організатора, високий професіоналізм і справжній творчий підхід до будь-якої справи. За її безпосередньої участі і завдяки невтомній праці розроблено і втілено в життя велику кількість мистецьких проектів, серед яких – фестивалі, форуми, концертні серії, ювілейні вечори, творчі зустрічі, конкурси, міжнародні обмінні концерти, музикознавчі симпозіуми, конференції, семінари і багато інших заходів міжнародного і всеукраїнського значення. Зокрема, Т.Невінчана – неодмінний член оргкомітету і мистецької ради міжнародного фестивалю “Київ Музик Фест”, член різноманітних художніх і наглядових рад, журі галузевих музичних премій (ім.Б.Лятошинського, ім.А.Веделя та інш.).

Статті останнього п’ятиріччя (2012-2016), надруковані у науковій та науково-популярній періодиці, яскраво відображують коло професійних зацікавлень музикознавця Т.С.Невінчаної. Насамперед це науково-дослідницький напрямок, присвячений загально- історичним процесам розвитку української музики, та її окремим вагомим персоналіям. В цьому плані найбільш показова фундаментальна стаття «Українська музика в дорозі» («Часопис» Національної музичної академії України імені П.І.Чайковського, К., 2012, №4), де вперше в українському музикознавстві досліджуються та узагальнюються тенденції розвитку української музики доби Незалежності.(Саме 20-річчю цієї доленосної події автор присвятив свою розвідку.). До досліджень конкретних персоналій української музичної історії слід віднести монографічну статтю «Невтомний у пошуках. До 90-річчя від дня народження  Ігоря Наумовича Шамо» («Часопис» Національної музичної академії України, К., 2015, №2), де творчість одного з класиків української музики досліджується з сучасних позицій. В цей же п’ятирічний період друком вийшла ще низка матеріалів, присвячена окремим творам і жанрам у творчості композитора.

Другий важливий напрямок у доробку Т.Невінчаної останніх років – увага до питання міжнародних культурно-музичних зв’язків. Зі статей цього плану представляються найбільш суттєві: «Симфонія паралелей. Дні української нової музики в Азербайджані» (Музика, 2012, №5) та «Литовські замальовки (міжнародні музично-культурні зв’язки  on line)» (Музика, 2012, №5). Тут виявляється характерна риса музикознавчого стилю автора – поєднання історії  з актуалізацією сучасної проблематики

Третій напрямок – статті, в яких поєднуються аналітична, критична і популяризаторська складові у висвітленні резонансних подій музичного життя, а саме – музичних фестивалів. На Премію представляються найбільш розгорнуті матеріали, що вже увійшли суттєвим внеском у музикознавчо-публіцистичну «фестиваліану»: «Відображення у дзеркалі «Київ Музик Фесту-2012» (Музика, 2012, №6),  «Музичний Вавілон. ХІХ Міжнародний фестиваль Два дні й дві ночі нової музики» (ж.Українська культура, 2013, №5; передрук у творчому журналі «Мистецький простір Одеси», 2014, №1);  «Музи не хочуть мовчати (20 років фестивалю «Два дні й дві ночі нової музики» (Музика, 2014, №3).

Не можна також не згадати, ще один музикознавчий жанр, майстром якого є Т.Невінчана – це передмови до наукових і нотних видань, звукових СД-альбомів тощо. Така фахова робота – важлива частина популяризаторської місії музикознавця. 


Суспільно вагомою є організаційно-творча діяльність Т.С. Невінчаної.

Вже більше 25 років вона працює в Національній Спілці композиторів України на керівній посаді відповідального секретаря НСКУ. Саме тут яскраво виявився її талант організатора, високий професіоналізм і справжній творчий підхід до будь-якої справи. За її безпосередньої участі і завдяки невтомній праці розроблено і втілено в життя велику кількість мистецьких проектів (понад 150), серед яких – фестивалі, форуми, концертні серії, ювілейні вечори, творчі зустрічі, конкурси, міжнародні обмінні концерти, музикознавчі симпозіуми, конференції, семінари і багато інших заходів міжнародного і всеукраїнського значення. Зокрема, з 1990 р. Т.С.Невінчана – неодмінний член оргкомітетів провідних щорічних міжнародних фестивалів “Київ Музік Фест”, ”Форум музики молодих”, “Музичні прем’єри сезону”, член різноманітних художніх і наглядових рад, журі галузевих музичних премій (ім.Б.Лятошинського, ім.Л.Ревуцького, ім.А.Веделя та інш.) тощо. Слід відзначити її бездоганну  організаторську роботу по проведенню з’їздів НСКУ (УІІІ, ІХ, Х, ХІ, ХІІ, ХІІІ, ХІУ, ХУ позачергового), а також чітку організацію роботи Правління і Секретаріату НСКУ, всіх поточних справ Спілки.

За музикознавчі праці, опубліковані у 2012-2017 рр. Т.С.Невінчаній було присуджено Премію ім. М.В.Лисенка в галузі музикознавства.

Багаторічна науково-дослідницька, просвітницька організаційно-творча та громадська діяльність Т.С.Невінчаної, високий фаховий рівень та виняткова відданість обраній справі свідчать про незаперечну вагомість цієї мистецької особистості, її визначний внесок у розвиток української культури.

 СПИСОК ОСНОВНИХ  ПРАЦЬ


Франсіс Пуленк та його опера "Людський голос". Спроба інтонаційного аналізу. К., 1975.

Югославська опера ХХ століття (Сербія, Хорватія, Словенія). До проблеми розвитку історичного жанру. Кандидатська дисертація. К., 1990.

Ігор Шамо. Монографія в серії "Творчі портрети українських композиторів". К., 1982.

 "Обличчя вираз незагальний...". Риси творчості композитора Олега Киви. - Зб. статей "Українські композитори - лауреати комсомольських премій. Статті молодих музикознавців". К., 1982.

Камерний жанр: здобутки і перспективи. (До УІІІ з”їзду композиторів України). – Ж. «Музика», 1984, № 3.

У руслі вимог часу. (Про роботу творчих комісій Спілки композиторів України). – Ж. «Музика», 1985, № 3.

Втілення теми подвигу народу у Великій Вітчизняній війні як закономірний етап у розвитку пісенно-баладного жанру. - Зб." Статті молодих музикознавців України." К., 1986.

 І кожний твір як сповідь серця.  (Творчий портрет композитора Олега Киви). – Історико-літературний збірник  «Отчий край». К.,1986.

К проблеме изучения молодых национальных оперных школ. - Зб. статей "Проблемы музыкальной культуры". К., 1987.

Професіоналізм – поняття широке. ( Про творчий семінар по підвищенню композиторської майстерності молодих композиторів України). – Ж.”Музика”, 1987, № 3.

Оперное творчество Петара Коневича как отражение характерных особенностей оперы ХХ века. - Зб. статей "Актуальные вопросы развития культуры и искусства". Одеса, 1987.

Особливості втілення історичної теми на прикладі музичної драми П.Коневича "Князь Зети". - Зб. наукових праць "З історії національних оперних шкіл". К., 1988.

"Stabat Mater" Джакомо Россіні. Аспекти інтерпретації. - Зб. за матеріалами міжнародної музикознавчої конференції "Россіні та слов’янські музичні культури" (до 200-річчя від дня народження). К.,1992.

Статті в "Музичній енциклопедії" (10) про болгарську оперу ХХ століття та сучасних болгарських композиторів (П.Владигеров, М.Големінов, К.Ілієв, Л.Піпков, В.Стоянов, Д.Христов, С.Піронков, П.Хаджієв). М., 1993.

Валентин Костенко. Музикознавчі праці, статті, матеріали. (наукове редагування). К., 1996.

Українсько-німецькі музичні зв’язки минулого і сьогодення. Збірник статей за матеріалами міжнародного симпозіуму. (упорядкування та редагування). К., 1998.

Щемлива пісня. Спогади про Ігоря Шамо. – Ж. “Музика”, 2000, № 1-3.

Театр Музики. (На фестивалі “Два дні і дві ночі нової музики” в Одесі). –  Ж..“ Nota", 2001, № 2.

“Я з вами був і буду кожну мить...”. Спогади, статті, матеріали про композитора Ігоря Шамо. (авторські статті, редагування). – К., 2006.

“Нотатки з нагоди ювілею”  (до 75-річчя Національної Спілки композиторів України). – Ж.”Музика”, 2008,т №1

“Про честь мундира і не тільки”.– Ж.”Музика”, 2008, №1

“Два дні й дві ночі нової музики. Глави з фестивального роману”. – Ж. “Джаз”, 2009, №4.

Згадуючи Юлія Малишева. / Варвара Перегуда // Музика, 2009, №2.

Tamara Nevinchana. Symphonischer Werdegang / Tamara Nevinchana //  Der Komponist Igor Shamo. Stil- und Werkanalyse anhand ausgewahlter Beispiele im Hinblick auf seinen Beitrag zur ukrainischen Musik der Gegenwart. – Fulda, 2010. – S.46-54

Аріадна Поставна. Життя-горіння. / Тамара Невінчана //Музична думка Дніпропетровщини. Вип.5. – Дніпропетровськ, 2010

Видавнича діяльність і музично-історичний процес. /Тамара Невінчана //Музичне мистецтво і культура,  вип.2. Одеса, 2010

«Александр Красотов». Диалог о композиторе  Евгения Станковича и Тамары Невенчаной. Одесса, Музыкальный вестник, №11, 2011.

Українська музика в дорозі: з бесід та спостережень очевидця. До 20-річчя Незалежності України. / Невінчана Т. С. // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : Науковий журнал. – К., 2012. – №4(17). 

Симфонія паралелей. Дні української нової музики в Азербайджані / Тамара Невінчана // Музика. – 2012. – №2(385). 

Литовські замальовки (міжнародні культуро-музичні зв’язки on-line) / Тамара Невінчана // Музика. – 2012. – №5(388). 

Відображення у дзеркалі „Київ Музик Фесту-2012” / Тамара Невінчана  //  Музика. ¬ 2012. ¬ №6(389). ¬  

Ігор Шамо. Скарби проникливих мелодій. Передмова до СД-альбому. Київ, 2012 

Донецький культурний прорив. Перший Міжнародний фестиваль "Donbass modern music art-2013"  / Тамара Невінчана  //  Музика. ¬ 2013. ¬ №4(394). ¬  

Музичний Вавілон (ХІХ Міжнародний фестиваль „Два дні і дві ночі нової музики”)  /  Тамара Невінчана  //  Українська культура.  ¬ 2013.  ¬ №5 (1013). ¬ 

Фільштейн С. Гаряче серце музиканта (передмова) / Тамара Невінчана  //  Музика. ¬ 2013. ¬ №3(393). ¬  

Музичний Вавілон. «Два дні й дві ночі нової музики» в Одесі. – Мистецький простір Одеси – Творчий журнал, 2014, №1

Музи не хочуть мовчати.  / Тамара Невінчана  //  Музика. ¬ 2014. ¬ №3(399).   

Ігор Шамо. Концерт для баяна і струнного оркестру. Передмова до нотного видання. К., Гроно, 2014. 

Невтомний у пошуках.  До 90-річчя від дня народження І.Н.Шамо. / Невінчана Т. С. // Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського : Науковий журнал. – К., 2015. – №2(27). 

Лятошинський і Шамо. До 120 річчя Б.Лятошинського  / Тамара Невінчана  //  Музика. ¬ 2015. ¬ №3-5 (405-407). ¬ 

Ігор Шамо. Концерт для баяну і струнного оркестру. Передмова до СД-диску. К., 2015.

Передмова та Слово про автора в книзі М.Степаненка «Статті. Дослідження. Спогади» / Тамара Невінчана // Гроно. Київ, 2016

Ігор Шамо. Осіннє золото. Вибрані пісні. Передмова до нотного видання. – К., Гроно, 2017

Сторінками симфонічного роману. ХХУІІІ Міжнародний фестиваль «Київ Музик Фест-2017». Українська музична газета, 2017, №4.

Фестивальний концепт як віддзеркалення процесів розвитку української сучасної класичної музики.  / Матеріали Міжнародної науково-творчої конференції «Фестивальні стратегії Нової музики: досвід, досягнення, перспективи». Присвячується 25-й річниці міжнародного фестивалю сучасного мистецтва«Два дні й дві ночі нової музики», // Одеса, 2018.


СТАТТІ В ПРЕСІ ТА РАДІОПЕРЕДАЧІ


Скрипаль (про лауреата міжнародних конкурсів Анатолія Мельникова). – "Молода гвардія", 13 листопада 1974 р.

В ім’я  людини (Творчість молодих).  – “Молода гвардія”, 26 травня 1976 р.

Творчий екзамен молодих. – «Вечірній Київ», 20 квітня 1976 р.

Лев Колодуб. Інформаційне видання. К., 1980.

Олег Кива. Інформаційне видання. К., 1980.

Олександр Білаш. Вибрані твори у 2-х томах. Інформація про композитора і видання його творів. К., 1981.

Зрілість, майстерність, захопленість. (Про фестиваль симфонічної музики у Дніпропетровську). – «Культура і життя», 3 грудня 1981 р.

Кожен твір як сповідь. (Про творчість Олега Киви) – «Культура і життя», 26 лютого 1984 р.

Нові пісні українських композиторів ( До УІІІ з"їзду композиторів України). – Радіопередача по 1 програмі Українського радіо. К., березень 1984 р.

Усе, чим живе людина. (до 60-річчя Ігоря Шамо). - "Культура і життя», 24 лютого 1985 р.

«Товариш Пісня» – Радіопередача про Ігоря Шамо по 1 програмі Українського радіо. К., лютий, 1985.

Така молода його Перемога. (Про творчість Андрія Штогаренка). – «Культура і життя», 26 травня 1985 р.

Памяти Б.Н. Лятошинского. ( О цикле концертов, посвященных 90-летию композитора). – Информационный бюллетень Союза композиторов СССР,  1985, №4.

Смотр творчества молодых композиторов Украины. – Информационный бюллетень СК СССР,  1986, № 1-2.

Композиторы Украины – трудовому Донбассу. ( Творческий отчет). – Информационный бюллетень СК СССР, 1986, № 3.

“Думка” з новою програмою. – “Культура і життя”, 22 лютого 1987р.

Сучасна музика Македонії. – Цикл радіопередач на 1 програмі Українського радіо. К., 1988, 1989.

На демократичних засадах. (ІХ з’їзд Спілки композиторів України). “Культура і життя”, 16 квітня 1989 р.

Музичні зв’язки. Україна – Македонія (Українські композитори в Скоп’є). – Радіопередача на 1 програмі Українського радіо, К., 1990.

Тріумфальні мандри капели “Думка” ( Мистецтву українських музикантів аплодує Франція та Іспанія). – “Свобода” – Український щодінник (США), 5 травня 1992 р.

«Думка» підкоряє Європу ( Про концертне турне капели «Думка» у Франції, Іспанії, Німеччині). – Радіопередача на 1 програмі Українського радіо. К., травень 1992 р.

Зустріч з великим майстром. До 100-річчя Бориса Лятошинського. – «Київський вісник», 21 лютого 1995 р.

«Borys Lyatoshynsky’s Jubilees». – «News from Ukraine», № 6 – 8, 1995.

“Mysterious  Genius of the Ukrainian Land» (До 250-річчя Максима Березовського). – «News from Ukraine», № 44-47, 1995.

Його пісні як теплий струм добра (до 70-річчя Ігоря Шамо). – “Культура і життя”, лютий 1995 р.

“Людська душа тисячозвука...” ( Євгену Станковичу – 60). – “Українська музична газета”, 2002, № 4.

Понад 50 статей про музичне життя в Україні на офіційному сайті Національної Спілки композиторів України  (www.composersukraine.org) (2007 – 2018).

Щорічні бесіди та інтерв’ю в культурних програмах Українського Радіо, присвячені Міжнародному фестивалю «Київ Музик Фест» (1990 – 2018).
ПУБЛІЧНІ ВИСТУПИ (ОФІЦІЙНІ ОПОНУВАННЯ) 

на захистах кандидатських дисертацій

(Вчена рада НАМУ)


Відгук  (офіційне опонування) на захисті кандидатської дисертаціїї К.Гейвандової "Французька комічна опера епохи романтизму". К., 1991.

Відгук офіційного рецензента на автореферат канд. дисертації М.Ярко "Жанрово-стильові особливості сучасної камерної кантати ( на матеріалі творчості українських композиторів 70-80-х рр.)". К., 1991.

Відгук  (офіційне опонування) на захисті кандидатської дисертації М.Петриченко  "Жанрово-драматургійний пошук та специфіка трактування літературних першоджерел в оперній творчості Віталія Губаренка". К., 1992.

Відгук офіційного рецензента на автореферат  канд. Дисертації  А.Тулянцева  "Творчий шлях Дніпропетровського робітничого оперного театру і проблеми становлення українського оперно-балетного мистецтва (1920 - 1940)". К., 1996.

Відгук  (офіційне опонування) на захисті кандидатської дисертації І.Татарінцевої "Ліричне в концерті-симфонії 80-90-х років ХХ століття". К., 2002.

Відгук  (офіційне опонування) на захисті кандидатської дисертації О.Корчової «Музичний театр Дж. Пуччіні в мистецькому контексті першої чверті ХХ століття (на матеріалі пізньої творчості композитора)». К., 2004.

Відгук  (офіційне опонування) на захисті кандидатської дисертації Станкович-Спольської  Ради “Цвіт папороті” Євгена Станковича: проблема жанру”, К., 2005.

Відгук офіційного рецензента на автореферат дисертації Петрової О. В. “Англійська комічна опера середини ХХ століття в контексті національної художньої традиції”, К., 2006.

Відгук  (офіційне опонування) на захисті кандидатської дисертації  Ракунової І. М. “Нові композиторські технології (на прикладі творчості Алли Загайкевич)”, К., 2008.

Відгук офіційного рецензента на автореферат дисертації В.С.Сивохіпа “Діяльність Зиновія Лиська в контексті професіоналізації української музичної культури Галичини”, К., 2010

Відгук  (офіційне опонування) на захисті кандидатської дисертації Фещак Н.М. „Український квартет ХХ століття: композиторська творчість і виконавська інтерпретація”, К., 2013

Відгук  (офіційне опонування) на захисті кандидатської дисертації Д.О.Полячека „Камерно-вокальна творчість Кароля Шимановського: специфіка стильових процесів”, К., 2014

Відгук  (офіційне опонування) на захисті кандидатської дисертації Богданової І.В. «Альфредо Каталані та італійська музична культура останньої третини ХІХ століття», К., 2015.

Відгук  (офіційне опонування) на захисті кандидатської дисертації Свиридової С.В. „Творчість О.Зноско-Боровського у контексті стильових тенденцій  української музики ХХ століття”, К., 2015.

Відгук  (офіційне опонування) на захисті кандидатської дисертації  Комлікової А.В. «Українська рок-опера: традиції та аспекти розвитку», К., 2016.

Відгук  (офіційне опонування) на захисті кандидатської дисертації  Когут Т.В. «Духовні твори Франсіса Пуленка: особливості прочитання сакральних текстів», К., 2017.

Відгук  (офіційне опонування) на захисті кандидатської дисертації  Різаєвої Г.Є. «Опери Франсіса Пуленка: художній світ та проблема його цілісності», К., 2017.

Відгук  (офіційне опонування) на захисті кандидатської дисертації  Тугушевої Н.В. «Концептосфера Четвертої камерної симфонії Євгена Станковича як результат музично-поетичної взаємодії», К., 2018ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТВОРЧА ДІЯЛЬНІСТЬ

Участь у розробці концепцій творчих проектів, 

організація та проведення мистецьких заходівДні української музики в Грузії
( Тбілісі, вересень 1989).

Тиждень української музики в Узбекистані ( Ташкент, Хіва, Бухара,

Самарканд, листопад 1989).

Творча зустріч з композиторською молоддю Канади (Київ, грудень 1989).

«Ворзельські музичні зустрічі - 90». Нові аспекти національного у сучасній композиторській творчості Литви, України та Росії (Ворзель, лютий 1990).

«Сучасний погляд на історію української музики» . Республіканська наукова конференція ( Ворзель, лютий  1990).

«Композиторська молодь України». Республіканський фестиваль (Київ, квітень 

1990).

Фестиваль симфонічних прем'єр (Дніпропетровськ, квітень 1990).

«Українська культура 20-х років: національне відродження». Семінар творчих спілок України (Ворзель, травень 1990).


Міжнародний музичний фестиваль «Київ Музик Фест» (Київ, від заснування в 1990 р. щорічно – всього 29 фестивалів).


«Ворзельські музичні зустрічі-91»
(Україна, Азербайджан, Естонія). (Ворзель, березень 1991).

«Музика українського зарубіжжя». Фестиваль до 100-ліття української еміграції (Львів,  квітень 1991).

Дні української музики в Македонії (Скоп’є, листопад 1991).

Фестиваль, присвячений 150-річному ювілею М.В.Лисенка (Київ-Львів-Київ, березень 1992).

“Россіні  і слов’янські музичні культури”. Міжнародна конференція (Ворзель, травень 1992).

Зустріч-семінар композиторів України і Франції (Київ, червень 1992).

Концерти української музики в Македонії  (“Скопське літо”, липень 1992).


«Міжнародний форум музики молодих» (Київ, від заснування в 1992 р.  – десять фестивалів: 1992 – 2009.


Цикл концертів та творчих зустрічей до 50-річного ювілею видатного українського композитора  Євгена Станковича
(Київ, Запоріжжя, Львів, Дрогобич, Коломия, вересень-листопад 1992).

Дні української камерної музики в Одесі (лютий 1993).

“Пам’яті жертв Голодомору – композитори України”  (5 концертів). Музичний меморіал до 60-х роковин Голодомору в Україні  (Львів, квітень 1993).

“Кароль Шимановський та Україна”. Міжнародна наукова конференція (Кіровоград, вересень 1993).

Концертна серія до ювілеїв видатних композиторів М.Ф.Колессси (90 років), Г.І.Майбороди (80 років), П.І.Майбороди (75 років). (Львів, Київ, грудень 1993).

Концерти української хорової музики на фестивалі “Дні македонської музики” (Скоп’є, березень 1994).   

«Творчість М.А.Римського-Корсакова та А.Г.Рубінштейна в контексті 

європейського оперного процесу». Міжнародна наукова конференція (Ворзель, травень 1994).

Заходи до 60-річного ювілею видатного українського композитора В.С.Губаренка (Київ, Львів, червень 1994).

Концерт-презентація нового Закарпатського осередку Спілки композиторів України (Ужгород – Київ, вересень 1994).

Урочистості, присвячені 100-річному ювілею класика сучасної української музики Б.М.Лятошинського (урочисті ювілейні вечори, фестивалі, конференції (Київ, Житомир, Харків, Львів, січень – квітень 1995).

Концертна серія, присвячена 70-річному ювілею видатного українського композитора І.Н.Шамо (Київ, березень 1995).

Велика концертна програма для учасників Міжнародного конгресу «За світ без екстремізму та фашизму» (Київ, квітень 1995).

Фестиваль-презентація Міжнародної асоціації композиторських організацій (МАКО). (Київ, жовтень 1995).

Ювілейні заходи з нагоди 250-річного ювілея геніального українського композитора Максима Березовського: фестиваль «Максим Березовський та музична культура ХУІІІ століття», науково-теоретична конференція та заключний урочистий вечір у Національній філармонії (Київ – Глухів – Київ, жовтень 1995).

«Валентин Костенко. Повернення».  Вечір до 100-річного ювілею репресованого українського композитора (Київ, листопад 1995).

Авторські вечори Віталія Губаренка у Києві та Львові ( березень 1996).

«100 років видатному українському композитору, диригенту, педагогу, громадському діячеві М.І.Вериківському» (урочисті вечори і концерти, конференція). (Київ-Тернопіль-Кременець-Київ, листопад 1996).

«100 років від дня народження видатного українського композитора В.С.Косенка» (святкові концерти у Києві та Житомирі, листопад 1996).

Фестиваль «Молодість України-97» (Дніпропетровськ, березень 1997).

«Українсько-німецькі музичні зв’язки минулого і сьогодення». Міжнародний симпозіум (Київ, квітень 1997).

«Генії української землі» (230 років Артемію Веделю та 120 років Миколі Леонтовичу). Урочистий  ювілейний вечір ( Київ, грудень 1997).

«Валентину Сильвестрову – 60 років»( творчі вечори і концерти, науково-теоретична конференція та круглий стіл). (Київ, січень 1998). 

«Музика Мирослава Скорика». Концертна серія з нагоди 60-річного ювілею композитора (Київ – Львів – Київ, жовтень- листопад 1998).

Наукові читання «Музична культура і час» (до 80-річчя видатного українського музикознавця М.М.Гордійчука). (Ворзель, травень 1999).

Концерт-презентація Ансамлю нової музики «Рикошет» (Київ, грудень 1999).

Авторський вечір народного артиста України Алемдара Караманова (на здобуття Національної премії України імені Тараса Шевченка) (Київ, січень 2000).

«Я з вами був і буду кожну мить» (концерти пам’яті Ігоря Шамо до 75-річчя від дня народження). (Київ, лютий 2000).

Ювілейний авторський вечір народного артиста України Івана Карабиця (Київ, березень 2000).

«Народному артистові України Левку Колодубу – 70 років». Концертна серія з нагоди ювілею (Київ, 2000).

«Дмитро Бортнянський і українська музична культура» (250 років від дня народження геніального українського композитора). Урочистий концерт, музичний фестиваль та науковий симпозіум (Київ, Чернігів, Глухів, Київ, жовтень-листопад 2001).

«Народному артистові України Якову Цегляру – 90 років». Урочистий вечір з нагоди ювілея (Київ, березень 2002).

Заходи, присвячені 160 роковинам від дня народження класика української музичної культури М.В.Лисенка (Київ, березень- квітень 2002).

Ювілейні заходи, присвячені 60-річному ювілею народного артиста України М.Б.Степаненка (Київ, червень 2002).

Фестиваль, присвячений творчості народного артиста України Євгена Станковича (з нагоди 60-річного ювілея) (Київ, вересень- жовтень 2002).

«100 років видатному українському композитору А.Я.Штогаренку». Урочисті вечори і цикл концертів ( Київ – Дніпропетровськ -  Київ, жовтень-листопад 2002).

«100 років видатному українському композитору .С.Мейтусу».Урочистий вечір і концерт з нагоди ювілея. (К., січень 2003).

«Володимир Зубицький – композитор і виконавець». Авторський вечір (Київ, березень 2003).

Фестиваль сучасної музики у Дніпропетровську (листопад-грудень 2003).

100-річний ювілей видатного українського композитора, Героя України М.Ф.Колесси (урочистий вечір, серія концертів, конференція). (Львів, 2003).

«Парад концертів». Симфонічний вечір до 70-річного ювілея відомого  українського композитора, заслуженого діяча мистецтв України О.М.Канерштейна. (Київ, січень 2004).

Ювілейний симфонічний вечір, присвячений 80-річчю видатного українського композитора Ігоря Шамо (Київ, червень 2005).

Вечір пам”яті видатного українського композитора, народного артиста України О.П.Киви (Київ, лютий 2008).

Фестиваль дитячої музики українських композиторів на Луганщині (березень 2008).

Фестивалі “Дні музики композиторів Криму” Керч-Севастополь (травень 2007, 2008, 2009).

Авторський вечір Героя України Мирослава Скорика з нагоди 70-річчя від дня народження (Київ, жовтень 2008).

Музично-поетичний вечір пам”яті Ярослава Верещагіна (Київ, грудень 2008).

Міжнародна науково-практична конференція “Ю.В.Малишев – науковець, поет, філософ, особистість” (Одеса, лютий 2009).

Фестиваль “Дні Миколи Лисенка в Полтаві” (квітень 2009).

Програма “Рік української культури в Німеччині”. Лекції і концерти української музики в містах землі Гессен (ФРН) (листопад 2009).

Науково-практична конференція пам”яті відомого українського музикознавця А.К.Поставної (Дніпропетровськ, березень 2010).

Фестиваль “Звуки музики” у Криму (Симферополь-Севастополь, травень 2010, 2011).

Дні української нової музики в Азербайджані (березень 2012).

Українсько-литовські зв”язки. Участь делегації НСКУ у фестивалі „Свято моря” в Клайпеді. (Друскінінкай-Клайпеда, серпень 2012).

Концерт з камерних творів Валентина Сільвестрова у Концертному залі НСКУ ( з нагоди 75-річчя композитора).  Виконувалася камерно-вокальна музика композитора. (Київ, жовтень 2012).

Ювілейний концерт в Колонному залі Національної філармонії України з нагоди 70-річчя М.Б.Степаненка. Ведуча – О.С.Олійник. (Київ, жовтень 2012).

Презентація книги «О настоящем, о былом размышляет Евгений Станкович в беседах с Еленой Зинькевич» в Концертному залі НСКУ. Презентацію вела Т.С.Невінчана. (Київ, жовтень 2012).

“Ювілейні асамблеї” з нагоди 80-річчя утворення Національної Спілки композиторів України. До програми заходу увійшли два концерти – хоровий (5 листопада) та камерний (6 листопада) у Національній філармонії України, Круглий стіл на тему “Роль Національної Спілки композиторів  України у розвитку сучасної української культури” та урочисте засідання Правління НСКУ  7 листопада. (Київ, листопад 2012).

Концерт переможців Першого всеукраїнського конкурсу юних піаністів імені В.С.Косенка у Концертному залі Національної Спілки композиторів України. (Київ, грудень 2012).

Відзначення 75-річчя Одеської організації Національної Спілки композиторів України (3 концерти та теоретична конференція). (Одеса, грудень 2012).

Дні азербайджанської музики в Україні. Відбулися два концерти – камерний у Національній філармонії України та симфонічний у Національній філармонії України. Творчі результати  “Днів” були підсумовані під час проведення круглого столу “Українсько-азербайджанські зв”язки: сучасний вимір”. (Київ, травень 2013).

І Міжнародний фестиваль-конкурс сучасної музики “Donbass Modern Music Art” у Донецьку. Відбулося 4 симфонічних,   3 камерних концерти, вечір сучасної опери і балету в Донецькому театрі опери і балету та майстер-класи учасників фестивалю – композиторів з Швеції, Австрії, Японії, Німеччини. (Донецьк, травень 2013).

Участь у “круглому столі” на тему: “Творчі спілки: місце в українському суспільстві та перспективи розвитку”, що проходив у Національній спілці журналістів України.  НСКУ представляли І.В.Щербаков, Т.С.Невінчана, Ю.Б.Алжнєв. (Київ, жовтень 2013).

Засідання круглого столу за ініціативою Міністерства культури України на тему: “Роль мультимедійної продукції в популяризації українського музичного мистецтва”. Засідання відбулося в Концертному залі Національної Спілки композиторів України. В ньому взяли участь представники Міністерства культури, НСКУ, Спілки композиторів Польщі. В обговоренні теми виступили М.Швед, І.Щербаков, Ю.Корновіч, М.Ревакович, М.Скорик, Т.Невінчана. (Київ, грудень 2013).

Концерт української сучасної музики у Концертному залі НСКУ. У виконанні “Київської камерати” прозвучали твори для камерного оркестру українських та вірменських композиторів  – І.Кириліної, Айрапетяна, Гаврилець. Відбулося прем”єрне виконання композицій Євгена Станковича – “Танці на квітах” та Симфонія №11. (Київ, червень 2014).

Прем”єра фільму “Ігор Шамо. Постлюдія” (режисер – Юлія Лазаревська, оператор – Микола Мандрич) у Будинку кіно Національної спілки кінематографістів України. В обговоренні взяли участь кінематографісти, композитори, музикознавці, виконавці.  Спогадами про батька поділилася дочка композитора Тамара Шамо. Вечір вів голова Спілки кінематографістів України Сергій Тримбач. (Київ, жовтень 2014).

Ювілейний творчий вечір Юлії Гомельської в Концертному залі Національної Спілки композиторів України. У виконанні Національного ансамблю солістів “Київська камерата” прозвучали різножанрові твори для камерного оркестру та провідних київських солістів. (Київ, листопад 2014).

Концерт з творів Платона Майбороди (з нагоди дня народження композитора).  У концерті взяли участь Роман Майборода та Анна Гура. Концертмейстери Олександр Москалець та Вікторія Швець. (Київ, грудень 2014).

Концерт композитора Валерія Титаренка у Концертному залі Національної Спілки композиторів України. Виконувалися вокальні та інструментальні твори композитора (спільно з Національною всеукраїнською музичною спілкою). (Київ, березень 2015).

“Перетини долі”. Авторський концерт композиторів Анастасії Комлікової та Євгенії Марчук. Виконувалися твори для дітей та юнацтва. Вечір проходив у Концертному залі Національної Спілки композиторів України. (Київ, квітень 2015).

Громадські слухання на тему: “Напрямки розвитку Будинку творчості композиторів “Ворзель” та  норми статутної діяльністі Національної Спілки композиторів України. Сучасна ситуація, юридичнио-правовий аспект.” У слуханнях взяли участь члени правління НСКУ, дирекція БТК “Ворзель”, громадські представники смт. Ворзель, фахівці юридичних фірм Києва та області.  (Київ, липень 2015).

“Перехрестя”. Авторський концерт Сергія Пілютикова  (з нагоди 50-річчя від дня народження). Слухачам були представлені нові  камерні твори композитора. Виконавці – Ансамбль нової музики “Рикошет”, солісти – Олексій Бойко, Андрій Павлов, Діна Пісаренко. Пластичне рішення – Ольга Кебас. Ведучий – О.Москалець. (Київ, листопад 2015).

Творчий вечір народного артиста України, професора Віталія Кирейка. У програмі – камерні твори композитора. Виконавці – викладачі і студенти Національної музичної академії України. Концерт відбувся у Концертному залі НСКУ. (Київ, грудень 2015).

Концерт з творів лауреатів Премії  імені В.С.Косенка, в якому взяли участь відомі композитори та юні виконавці. Виконувалися твори Ж.Колодуб, Б.Фільц, Г.Саська, В.Ронжина, Л.Юріної, Т.Бачул. Вечір відбувся у Київській організації НСКУ. (Київ, грудень 2015).

«Quasave-Pulsave». Творча зустріч молодих японських та українських музикантів. (Київ, вересень 2016).

Концерт-презентація нових видань творів Лесі Дичко та Михайла Степаненка, надрукованих видавництвом «Гроно». (Київ, жовтень 2016).

Концерт лауреатів творчих конкурсів та мистецьких премій. Концертний зал Національної спілки композиторів України. (Київ, листопад 2016). 

Концерт з творів композиторів-лауреатів Премії В.С.Косенка (в рамках серії «Мистецька школа»). (Київ, листопад 2016).

Концерт, присвячений творчості видатного українського композитора В.Д.Кирейка (до 90-річчя від дня народження). (В рамках серії «Перлини світової музики: класика і сучасність». (Київ, грудень 2016).

Проект «Музичні діалоги: Україна – Словенія». Твори сучасних композиторів. Концертний зал Національної спілки композиторів України. (Київ, січень 2017).

В гостях у киян Тріо «ADAMAS» (Італія). Концерт світової сучасної музики (в рамках серії «Перлини світової музики: класика і сучасність»). Концертний зал Національної спілки композиторів України. (Київ, квітень 2017).

Великий заключний концерт переможців творчого конкурсу «Українські композитори – дітям». Концертний зал Національної спілки композиторів України. (Київ, травень 2017).

Концерт з циклу «Дебюти». Співає хор «Софія». Концертний зал Національної спілки композиторів України. (Київ, липень 2017).

«Спогади про минуле». Концерт з творів класиків ХІХ-ХХ ст.. за участі відомих солістів США. Концертний зал Національної спілки композиторів України. (Київ, серпень 2017).

Презентація компакт-диску  «Євген Станкович. Скрипкові концерти у виконанні Валерія Соколова». За участі композитора Є.Станковича та скрипаля В.Соколова. Концертний зал Національної спілки композиторів України. (Київ, вересень 2017). 

«Музичний Парнас». Симфонічний концерт лауреатів мистецьких премій 2017 року за участі  композиторів, виконавців, музикознавців та Національного симфонічного оркестру України. (Київ, грудень 2017).

Ювілейний вечір композитора Анатолія Гайденка (з нагоди 80-річчя від дня народження). Відбувся у Будинку звукозапису Українського радіо. (Київ, лютий 2018)

УІІ Всеукраїнський конкурс «Київський колорит» (спільно з Національною всеукраїнською музичною спілкою). (Київ, березень  2018).

Концерт-презентація нотних видань творів Богдани Фільц у Концертному залі НСКУ. У концерті виконувалася вокально-інструментальна та хорова музика композиторки.( Київ, травень 2018).

Концерт пам’яті композитора Ніни Андрієвської (до 90-річчя від дня народження).  Звучала камерно-вокальна музика у виконанні педагогів та студентів Київської муніципальної академії музики імені Р.М.Глієра. Концерт проходив у Концертному залі НСКУ. (Київ, травень 2018).

ХУІІ Всеукраїнський конкурс юних композиторів-виконавців «Жива музика» (спільно з Національною всеукраїнською музичною спілкою).У конкурсі взяли участь юні музиканти з різних  областей України. Конкурсні прослуховування та заключний концерт лауреатів проходили у Концертному залі НСКУ. (Київ, травень 2018).

УІ Всеукраїнський конкурс юних піаністів ім. В.С.Косенка (спільно з Дитячою музичною школою №3 ім. В.С.Косенка). Голова  журі – Г.М.Сасько. У конкурсі взяли участь понад 60 юних музикантів з різних міст України. Куратор проекту від НСКУ Т.С.Невінчана. (Київ, грудень 2018).Організаційна робота по підготовці та проведенню з’їздів Національної Спілки композиторів України: УІІІ (квітень 1984), ІХ (квітень 1989), Х (квітень 1994), ХІ (квітень 1999), ХІІ (червень 2005 року), ХІІІ (грудень 2010 року), ХІУ (грудень 2015), ХУ, позачергового, (грудень 2016). 

Організація та участь в роботі Журі і церемонії урочистого вручення  премій імені Б.М.Лятошинського, Л.М.Ревуцького, М.В.Лисенка, В.С.Косенка, М.І.Вериківського, Артемія Веделя тощо.Контакти:

НЕВІНЧАНА Тамара Сергіївна 
Київ-211, 
вул. Йорданська (Лайоша Гавро), 2-Б, кв. 92.
Тел. 410-07-82. 
E-mail: ucomposeru@svitonline.com

Увага! З 01.05.2011 нова адреса:

ucomposeru@ukr.net