НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

17.09.2023

НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ ТА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МИСТЕЦТВ УКРАЇНИ запрошують композиторів та мистецтвознавців до участі у Всеукраїнському круглому столі на тему »»»04.09.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (серпень 2023). В тривожні дні воєнного спротиву, коли атаки ворога не припиняються і намагаються зламати нашу волю, музика підіймає дух людей, даруючи силу і надію. Цей процес безперервний, і українські композитори разом з виконавцями не залишають своїх позицій ні на день, ні на мить, адже справжня творчість – це поняття безкінечне. Невипадково в цьому році  »»»05.08.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (липень 2023). Спекотний липень, його тривожні дні протистояння рашистській агресії в різних регіонах України не змогли згасити творчу активність українських композиторів і на рідних теренах, і у світі. Особливою активністю була відзначена творча діяльність Асоціації електроакустичної музики при Національній Спілці композиторів  »»»03.07.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (червень 2023). Триває жорстока навала російського агресора, але Україна незламна допоки ми всі, українці, стоїмо єдиним фронтом, кожний на своєму місці, захищаючи нашу землю, наші національні цінності, нашу нетлінну культурну спадщину, наше право жити і творити. Українські композитори та їх музика працюють на перемогу. Важливо постійно підкреслювати значення української музики у контексті світової культури, її невід’ємність від загального історичного процесу та її еталонний мистецький рівень. В цьому сенсі цікавим був задум філармонічного вечора в Києві »»»04.06.2023

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (травень 2023). У суперскладних умовах воєнного травня, коли масовані ракетні та дронові атаки ворога відбувалися практично щоночі та вдень, українські митці разом з усією Україною незламно тримають свій культурний фронт. Постійну підтримку українській культурі, українській музиці надає Європа, яка продовжує відкривати  »»»Всі новини »

ПАВЛИШИН СТЕФАНІЯ СТЕФАНІВНА

Музикознавець
(1930 -2021)


Народилася 20 травня 1930 р. у м. Коломия тоді Станіславівської області. У 1952 р. закінчила історико-теоретичний ф-т Львівської консерваторії. Рівночасно від 1949 р. працювала у музичних школах Львова.

 У 1955 р. захистила у Києві канд. дисертацію "Творчість Д.Січинського". У 1955-85 рр. викладала у Львівській консерваторії історію музики, семінар з сучасної музики та спеціалізацію з музикознавства. У 1960 р. отримала звання доцента, у 1983 р. - професора. У 1981 р. захистила докторську дисертацію на тему "Тенденції розвитку західної музики XX ст.".


З 1985 р. на творчій роботі. Член Спілки композиторів від 1957 р. У 1992-98 рр. голова секції мистецтвознавства, з 1998 р. - голова секції культурології Західного наукового центру НАН України, член правління Національної Спілки композиторів України, дійсний член Наукового Товариства Шевченка.

Раптово померла 05 січня 2021 р.


ОСНОВНІ МУЗИКОЗНАВЧІ ПУБЛІКАЦІЇ

ОКРЕМІ ВИДАННЯ:

Д.В.Січинський. - К.: Мистецтво, 1956. - 34 с.;
"Місячний П'єро" А.Шенберга. - К.: Муз. Україна, 1972. - 56 с.;
Чарльз Айвз. - К.: Муз. Україна, 1973. - 77 с.;
Станіслав Людкевич. - К.: Муз. Україна, 1974. - 54 с.;
Про деякі тенденції розвитку сучасної зарубіжної музики. - К.: Муз. Україна, 1976. - 63 с.;
Чарлз Айвз. - М.: Сов. Композитор, 1979. - 184 с.;
Денис Січинський. - К.: Муз. Україна, 1980. - 48 с.;
Зарубежная музыка XX века. Пути развития. Тенденции. - К.: Муз. Україна, 1980. - 212 с.;
О путях развития современной западной музыки. - Ереван: Советакан грох, 1981. - 110 с. - Вірмен. мовою.;
Валентин Сильвестров. - К.: Муз. Україна, 1989. - 86 с.;
Василь Барвінський. - К.: Муз. Україна, 1990. - 87 с.;
Мар'ян Кузан. - Л.: 1993. - 135 с.;
Історія однієї кар'єри: (про І.Маланюк). - Л.: Вільна Україна, 1994. - 106 с.;
Ігор Соневицький. - Л.: 1995. - 100 с.;
Олександр Барвінський. - Л.: Акад. Експрес, 1997. - 151 с.;
Арнольд Шёнберг: Монография. - М.: Композитор, 2001. - 474 с.;
Перша українська композиторка Стефанія Туркевич-Лісовська-Лукіянович. - Л.: БаК, 2004. - 160 с.;
Музика двадцятого століття. - Л.: БаК, 2005. - 232 с.;
Ігор Соневицький. - Л.: БаК, 2005. - 119 с.;
Стефанія Павлишин: Бібліогр. покажч. - Л.: ЛДОУНБ, 2000. - 68 с.; Syntagmation: Зб. наук. ст. на пошану д-ра мист. проф. С.Павлишин. - Л.: Сполом, 2000. - 172 с.;
Стефанія Павлишин  у своїх працях і висловах сучасників. - Л.: БаК, 2005. - 158 с.

СТАТТІ
Розділи у книжках, статті у збірниках

Опера "Роксоляна" // Питання історії і теорії укр. музики. - Львів. Держ. Ун-т., 1957. - Вип. 1. - с. 21-37.; Г.Топольницький // Питання історії і теорії укр. музики. - Львів. Держ. Ун-т., 1960. - Вип. 2. - с. 21-37.; Хорова творчість Д.Січинського, там же, с. 40-71.; Николай Колесса. - Первая симфония // 55 советских симфоний. - Ленинград: Сов. композитор, 1961. - с. 91-96.; Станислав Людкевич. - Прикарпатская симфония, там же, с. 97-104.; "Заповіт" С.Людкевича // Шевченко і музика: зб. Ст. - К., Мистецтво, 1966. - с. 121-128.; Василь Олександрович Барвінський // Укр. музикознавство. - К.: Муз. Україна, 1968. - Вип. 3. - с. 132-141.; Творчество А.Шёнберга 1899-1908 гг. // Музыка и современность: Сб. ст.- М.: Музыка, 1969. - Вып. 6. - с. 372-402.; Основные тенденции современной чехословацкой музыки // Проблемы музыкальной науки: сб. ст.- М.:  Сов. композитор, 1975. - вып. 3. - 198-237.;  Польська сучасна музика ( 1945-1970) // Музична критика і сучасність. - К.: Муз. Україна, 1978. - Вип. 1. - с. 104-167.; Риси стилю С.Людкевича // Творчість С.Людкевича: Зб. Ст. - К.: Муз. Україна, 1979. - с. 16-29.; Прогрессивные тенденции в творческой эволюции композиторов стран соц. содружества // Музыкальное искусство соц. общества. - К.: 1982. - с. 34-36.; Преломление современного музыкального языка в творчестве чехословацких композиторов // Искусство соц. стран Европы. - К.: 1985. - 97-113.; Львівські музиканти а "Празька школа" // СУПРОМ: Матеріали і док. - Львів, 1997. - с. 15-18.; Симфонічна творчість (М.Колесси) // Микола Колесса - композитор, диригент, педагог: Зб. ст. - Львів. - 1997. - с. 44-56.; Українсько-німецькі зв'язки в оперному мистецтві Львова // За матеріалами міжнар. симп.: Зб. ст. - К., 1998. - с. 216-219.; Василь Барвінський і українська музична культура // Ст. та матеріали / Упоряд. О.Смоляк. - Т., 1998. - с. 5-9.; Музика XX століття у синтезі мистецтв // Syntagmation. - Л., Сполом. - 2000. - с. 36-50.; Особливості новаторства американської музики другої половини XX ст. // Syntagmation. - Л., Сполом. - 2000. - с. 7-38.; Український фольклор у творчості Ф. Шопена // Фредерик Шопен: Зб. ст. - Л., 2000. - с. 5-17.; Життя, віддане Україні // Матеріали конф., присвяч. 150-річчю О.Барвінського. - Л., 2001. - с. 11-31.; Український композитор у Франції - Мар'ян Кузан // Зб. наук. ст. - Вип. 17. - К., 2001. - с. 297-303.; Нездійснений геній (про Д.Січинського) // Musica Galiciana. - 2003. - T. 7. - s. 182-184.; Творче становлення Володимира Губи (1960-1980-ті роки) // Зап. НТШ. - Л., 2004. - Т. CCXLVII. - с. 121-137.

Статті в журналах

"Заповит" С.Людкевича // Сов. музыка, 1956. - № 3. - с. 17-20.; Замечательная украинская певица (про С.Крушельницьку) // Сов. музыка, 1959. - № 2. - с. 128-131.; Борец в жизни и творчестве (про С.Людкевича) // Сов. музыка, 1962. - № 10. - с. 24-29.; Д.В.Січинський і народно-пісенна творчість // Народна творчість та етнографія, 1965. - № 6. - с. 63-66.; Направленность таланта (про М.Скорика) // Сов. музыка, 1966. - № 8. - с. 13-18.; Путь к народному (про Л.Дичко) // Сов. музыка, 1969. - № 12. - с. 4-9.; Героическая национальная драма (про оперу Б.Лятошинського "Золотий обруч") // Сов. музыка, 1970. - № 8. - с. 36-38.; Музыкант тонкий, перспективный (про Ж.Малдибаєву) // Сов. музыка, 1976. - № 12. - с. 22-26.; Старейшина украинской музыки (про С.Людкевича) // Музыкальная жизнь, 1977. - № 18. - с. 7-9.; Ясность эстетической позиции (про Є.Станковича) // Сов. музыка, 1978. - № 3. - с. 35-39.; Патриарх украинской музыки (к 100-летию С.Людкевича) // Сов. музыка, 1979. - № 6. - с. 80-83.; Молодые входят в жизнь // Сов. музыка, 1986. - № 11. - с. 37-41.; Был всегда искренен и чист (про В.Барвінського) // Сов. музыка, 1988. - № 8. - с. 13-19.; Від отчої землі (до 130-річчя Д.Січинського) // Музика, 1991. - № 1. - с. 23-24.; Родина Барвінських в українській культурі // Тернопіль, 1992. - № 3 - 4. - с. 35-37.; Знайомство зблизька (І.Соневицький) // Музика, 1992. - № 5. - с. 26-27.; Пам'ять роду і народу (про Барвінських) // Дзвін, 1993. - № 4/6. - с. 124-130.; Композитори-лірики (про Ю.Ланюка та О.Козаренка) // Музика, 1993. - № 3. - с. 3-4.; Сага роду Барвінських: Рід Барвінських в історії культури // Вісн. НТШ. - 1993. - № 6-7. - с. 16-18.; 1994. - №№ 8-9, 10-11. - с. 10-12.; ...Безсумнівний герой співу (про К.Чічка-Андрієнка) // Музика. - 1995. - № 4. - с. 24-25.; Композитор-експериментатор // Музика. - 1996. - № 3. - с. 27-28.; До 90-річчя А.Кос-Анатольського (1909-1983) // Наше життя. - 1999. - № 12. - с. 5-6.; Найвизначніша українська композиторка (про Л.Дичко) // Наше життя. - 1999. - № 4. - с. 5-7.; Українська музика у світовому контексті // Наше життя. - 1999. - № 9. - с. 3-5.; Маестро з Парижа: До 75-річчя М.Кузана // Музика. - № 6. - с. 13-15.; Талант і серце віддані Україні (про Б.Фільц) // Наше життя. - 2000. - № 11. - с. 10-11.; Українська музична культура сьогодні // Наше життя. - 2000. - № 2. - с. 7-9, 14.; Вона народилась з піснею (про М.Байко) // Наше життя. - 2001. - № 3. - с. 5-7.; Нова світова слава українського співу (про О.Пасічник) // Наше життя. - 2002. - № 11. - с. 6-8.
Elementy melodyki ukrainskiej w tworczosci Chopina // I Miedzynarodowy Kongres im. Chopina. - Warszawa: PWN. - 1963.; Mlode talenty lwowskie // Ruch muzyczny. - 1968. - № 19. - s. 9-10.; Internacjonalizm w muzyce a mlodzi kompozytorzy lwowscy // Ruch muzyczny. - 1972. - № 23. - s. 9-10.; Kompozytor Lwowski Andrzej Nikodemowicz // Ruch muzyczny. - 1973. - № 11. - s. 8-10. - під псевд. "а. р.".; Die osterreichische Oper in Lviv (1776-1872) // Mitt. der osterr. Ges. fur Musikwiss. - 1994. - № 27. - s. 9-14.; Piesni Adama Soltysa // Wokalistyka w Polsce i na swiecie. - Wroclaw, 2003. - T.2. - s. 36-43. - резюме англ. мовою. - s. 43-44.

Статті в енциклопедіях, газетах, метод. розробки, радіо- і телепередачі.