НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

06.06.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (травень 2024). Українські композитори і музиканти продовжують утримувати передові мистецькі позиції на фронті боротьби за вільний розвиток і торжество національної культури. Музика, що народжується в Україні, все переможніше крокує світом, викликаючи захват у зарубіжних слухачів. Звісно, перше  »»»02.05.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (квітень 2024). З приходом весни культурне життя завжди активізується, але в нинішньому квітні, здається, так, як ніколи. Особливо це стосується виконання музики українських сучасних композиторів різних поколінь та творчих вподобань. В нашому огляді спробуємо висвітлити хоча б деякі музичні події, що відбулися на різних концертних майданчиках України і незважаючи на складні умови воєнного часу »»»16.04.2024

ОБ"ЄДНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (ОКУ) "ОБЕРІГ" ЗАПРОШУЄ композиторів до співпраці з охорони авторських прав. »»»03.04.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (березень 2024). Разом з усією нашою країною в складних умовах воєнного часу українські композитори невтомно продовжують свій шлях до перемоги. Шлях цей складний, сповнений важких втрат, про які ми завжди пам’ятаємо, але й не здаємося, завойовуючи все нові рубежі на мистецькому фронті. В березневі дні вся музична громадськість України згадувала  »»»11.03.2024

ПРИВІТАННЯ КАРМЕЛЛІ ЦЕПКОЛЕНКО. Сердечно вітаємо нашу дорогу колегу, видатну українську композиторку, заслуженого діяча мистецтв України, професорку Кармеллу Цепколенко з визначною подією –  »»»Всі новини »

ГУЖВА ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ

музикознавець


Народився 11 грудня 1949 року в невеликому містечку Дергачі, що на Харківщині. Закінчив музичну школу-десятирічку у Харкові по двом спеціальностям як хормейстер та теоретик , потім навчання у Харківському інституті мистецтв на історико-теоретичному факультеті, який закінчив з відзнакою у 1974 році.

На протязі близько десяти років писав кандидатську дисертацію на тему "Жанрово-композиційні типи симфонії Австрії та Німеччини на початку XX століття (Густав Малер та його сучасники)", яку захистив у 1987 році у Московській державній консерваторії. Керівником була і залишається справжнім другом та наставником професор Інна Олексіївна Барсова.

Працював у вищих учбових закладах у Рівному, Харкові, Курську. Близько трьох років (з 94 по 96) викладав на регентському відділі у Курській духовній семінарії.

Останні роки - викладач в Українській державній залізничній академії та Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

Кандидат мистецтвознавства, доцент, автор 30 наукових робіт, кількох пісень.
Окрім фахових дисциплін, веде лекційні курси з філософії, логіки, культурології, етики та естетики, європейської інтеграції.

Раптово пішов з життя 10 листопада 2019р.


До поля наукових інтересів входила діяльність окремих митців. Серед надрукованих статей є: "Традиції античності в російській художній культурі XIX-XX століть. Творчі принципи С.І.Танєєва", 1993, "Особистість та творчість Олександра Цемлінського у дзеркалі преси (щодо методології дослідження музичної культури початку XX століття)," 1986, "Музична спадщина Г.С.Сковороди", 1993. В останні роки з`явились роботи, що містять певні філософські узагальнення. Це насамперед "Конфуцій: світогляд стародавнього та сучасного Китаю", 2005, "Параметри буття особистості в умовах глобалізації", 2004, "Драма історії: ії осмислення в філософії та мистецтві", 2005, "Музична класика  в історичному та логіко-структурному вимірах", 2005).

Статті, що вийшли за останні кілька років, писались у Курську, так само, як і "Гімн Фатежа", який записано на курському радіо. Кожного року у Фатежі, де народився Георгій Свірідов, проходять фестивалі, присвячені його творчості, так само, як і наукові конференції, де довелось виступити з доповіддю "Свірідов та традиції європейської художньої культури", 2004.Наукові работи

Развитие традиций симфонизма Малера в советской музыке 50-70-х годов. Друк.
Тезисы докладов респ. науч-теор. конференции преподавателей и аспирантов вузов культуры и искусства. Харьков, 1981. - С. 140-141. 2 с.

Творчість Густава Малера у курсі історії сучасної музики. Друк. Методика викладання музично-теоретичних і музично-історичних предметів. Збірник статей /упорядник В.Я.Самохвалов. - Київ: Музична Україна, 1983. - С. 90-95. 6 с.

Австро-немецкая симфония рубежа ХIХ-ХХ веков. Дискуссии вокруг жанра. рук. Деп. в НИО Информкультура Гос. б-ки СССР им. Ленина, 1984, № 603. 78с.

Проблема жанра большой инструментальной симфонии в творчестве Густава Малера (на материале симфоний среднего периода). рук. Деп. в НИО Иформкультура Гос. б-ки СССР им. Ленина, 1985. -№940. 48с.

Австро-немецкая симфония начала XX века (к проблеме типологии жанра). рук. Деп. в НИО Информкультура Гос.б-ки СССР им. Ленина, 1986. -№ 1209. 29с.

Жанрово-композиционные типы симфонии в Австрии и Германии начала XX века (Густав Малер и его современники). друк. Автореферат канд. диссертации. Москва" 1985. 24с.

К проблеме типологии жанра симфонии. Друк. Тезисы докладов респ. науч.-теор. конференции профессорско-преподавательского состава и аспирантов вузов культуры и искусства. Ч.II/ Одесса, 1987. - С. 156-157. 2 с.

Феномен культуры на разных этапах обучения в школе и вузе (тезисы). Друк. Ленинские чтения по итогам научно-исследовательской работы в 1988 году. ХГПИ. Харьков,1989. -С.38. 1 с.

Личность и творчество австрийского композитора Александра Цемлинского в зеркале прессы (к методологии исследования музыкальной культуры начала XX века). рук. Деп. в НИО Информкультура гос б-ки СССР. 1986. №2031. 37с.

Традиции античности в русской художественной культуре ХIХ-ХХ веков. Творческие принципы С.И. Танеева. рук. Дел. в НИО Информкультура Российской гос. б-ки. 1993. -№ 2683. 15с.

Музыкальное наследие Г.С. Сковороды. Друк. "Проблемы изучения научного и художественного наследия Г.С. Сковороды". Тезисы докладов респ. науч. конференции, посвященной 270-летию со дня рождения украинского поэта и философа. Харьков, 1993. - С. 71-72. 2 с.

"Архістратиг Михаіл" Г.С. Сковороди (спроба визначення жанру). Друк. Всеукраїнска наук.-метод. конференція "Шляхи розвитку мистецтва та культури Слобожанщини: проблеми історії, теорії і практики". Харьков, 1993. - С. 97-98. 2 с.

Параллель Шуберт - Малер в европейском симфонизме. Друк. Тезисы докладов на музыковедческом симпозиуме "Шуберт и шубертианство". Харьков, 1994. -С. 99-100. 2 с.

Музыкальная классика в историческом и логико-структурном измерениях. Друк. Материалы Всероссийской науч.-практ. конференции "Искусство в системе гуманизации общего и профессионального образования. Курск, 2002. - С. 195-203. 9 с.

Свиридов и традиции европейской художественной культуры. рук. По материалам научной конференции "Песнопения и молитвы" Георгия Свиридова в контексте современной духовной культуры России".-Курск, 2004. 17 с.

Личностные параметры бытия в условиях глобализации. Друк. Человек: диагноз и прогноз в социально-гуманитарном знании. Сб.науч.ст. Под ред. Е.А. Когай. .Курск: Изд-во Курск. гос. ун-та,2004. -101-107. 7 с.

Конфуций: мировоззрение древнего и современного Китая. Друк. Ежегодник 2002:Сборник научных статей преподавателей Курского института государственной и муниципальной службы / Под общей ред. В.М. Ермакова. Курск, 2005. - С.106-115. 10 с.

Конфуций: требования морали в системе мировоззренческих координат. рук. Тезисы докладов. Всероссийская конференции. Курск, 2002. 12 с.

Личность в пространстве - времени культуры. Друк. Тезисы доклада. Пятые Илиадиевские чтения. Бытие и культура. История и современность. Материалы междунар. науч.-практ. конференции. Курск, 12-13 мая 2004. Ч.1. -С. 88-90. 3 с.

Свиридовское посвящение детям. Друк. Материалы региональной науч.-практ. конференции "Роль культуры и искусства в духовном воспитании подрастающего поколения". Курск, 2002. - С. 52-57. 6 с.
Коваленко В.П.

Применение культурологического подхода при чтении музыкально-исторических дисциплин. друк. Художественное образование в пространстве - времени культуры. Сб. науч. Статей / Под ред. З.И.Гладких. Курск: Изд-во Курск. Гос. Ун-та, 2004..-С. 93-97. 5 с.

Культурологический подход в изучении музыкальной литературы. друк. Дисциплина "Музыкальная литература" в контексте современных требований: материалы. науч -практ. конференции (Курск, 21-22 апреля 2004 г.). - Курск, 2004.-С.14-17. 4 с.

Австро-немецкая симфония начала XX века. Проблема типологии жанра. рук. Харьков, 2005.
226с. с приложением

Драма истории: ее осмысление в философии и искусстве. Друк. Современная парадигма укрепления российской государственности: проблемы, тенденции и пути их решения. Т.III. Социально-политические и организационно-функциональные аспекты оптимизации деятельности властно-управленческих структур.Ч.1. Сб.науч.ст. по материалам конференции /Под общей ред. В.М.Ермакова. -Курск: Изд-во КИГМС, 2005. -С.68-78. 11 с.

Личностные параметры бытия. друк. Ежегодник 2003:Сборник научных статей преподавателей Курского института государственной и муниципальной службы /Под общей ред. В.М. Ермакова. -Курск, 2005. - С.156-165. 11 с.

Можно ли сделать менталитет: опыт культурных революций. Здано до друку. Материалы междунар. Конгресса. Харьков: Академия гос. Службы. 2005. 14с.


Науково-методичні работи

І творчість, і праця. Композитор, музикознавець, художній керівник українського народного камерного оркестру М.В.Лисенко-Дністровський. Друк. Рівенский обл. будинокнародної творчості. Рівно, 1975. 0,47др.арк.

Музична культура Харкова. Творчість Г.С.Сковороди. друк. Рідний край: Посібник. /Під ред. академика І. Ф. Прокопенао. Харків: Основа, 1993. 582 с. Коллектив викладачв університету

Музична культура Харкова ХХ століття. друк. Художня культура слобідської України. Навч. посібник.- Харків, Національна юридична академія Ураїни, 1995. - С.98-105. 8 с.

Культурологический подход в музыкальном воспитании. друк. Некоторые проблемы музыкального образования -2003: Материалы науч.-практ. Интернет-конференции "Музыкальное образование в пространстве = времени культуры" (4-6 декабря 2003 г.) /Под ред. М.Л.Космовской. -Курск: Изд-во Курск. Гос. Ун-та, 2004. -Рег.№ 0320401329. -С.26 -31. 6 с.