НАЦІОНАЛЬНА СПІЛКА КОМПОЗИТОРІВ УКРАЇНИ

Новини

02.05.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (квітень 2024). З приходом весни культурне життя завжди активізується, але в нинішньому квітні, здається, так, як ніколи. Особливо це стосується виконання музики українських сучасних композиторів різних поколінь та творчих вподобань. В нашому огляді спробуємо висвітлити хоча б деякі музичні події, що відбулися на різних концертних майданчиках України і незважаючи на складні умови воєнного часу »»»16.04.2024

ОБ"ЄДНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ (ОКУ) "ОБЕРІГ" ЗАПРОШУЄ композиторів до співпраці з охорони авторських прав. »»»03.04.2024

УКРАЇНСЬКІ КОМПОЗИТОРИ НА КУЛЬТУРНОМУ ФРОНТІ (березень 2024). Разом з усією нашою країною в складних умовах воєнного часу українські композитори невтомно продовжують свій шлях до перемоги. Шлях цей складний, сповнений важких втрат, про які ми завжди пам’ятаємо, але й не здаємося, завойовуючи все нові рубежі на мистецькому фронті. В березневі дні вся музична громадськість України згадувала  »»»11.03.2024

ПРИВІТАННЯ КАРМЕЛЛІ ЦЕПКОЛЕНКО. Сердечно вітаємо нашу дорогу колегу, видатну українську композиторку, заслуженого діяча мистецтв України, професорку Кармеллу Цепколенко з визначною подією –  »»»07.03.2024

Незважаючи на всі складнощі воєнного часу, до Правління НСКУ постійно продовжують надходити заяви від композиторів та музикознавців з проханням прийняти до лав Національної Спілки композиторів України. Нас радує ентузіазм молодих фахівців, які  »»»Всі новини »

ЗІНЬКЕВИЧ ОЛЕНА СЕРГІЇВНА

Музикознавець


Народилась 9 листопада 1940 р. в місті Свердловськ (зараз – Єкатеринбург) в родині музикантів, тоді – студентів. У восьмирічному віці переїхала з батьками до м. Саратова, а в 1953 – до Києва. У 1958 р. закінчила загальноосвітню повну середню школу № 57.

В 1958-61 навчалася в Київському музичному училищі ім.Р.Глієра на теоретичному відділі (до того закінчила музичну школу №3 по класу фортепіано). Закінчила училище з відзнакою та рекомендацією в консерваторію.

В 1961-66 вчилася на історико-теоретичному факультеті Київської консерваторії та —факультативно — в класі органу. В 1966 закінчила консерваторію з відзнакою та рекомендацією в аспірантуру.

Працює з 1959 р. паралельно з навчанням: в ДМШ №2 (1959-63), в музичній десятирічці ім.Лисенка (1963-64), педінституті(1968-69).Навчаючись в аспірантурі читала, за дорученням кафедри, курс історії музики на виконавських факультетах.

З березня 1970 – викладач кафедри історії музики Київської консерваторії. В квітні 1970 захистила кандидатську дисертацію («Трагедії Шекспіра в музиці драматичного театру» наукові керівники – професори М.С.Друскін, О.Я.Шреєр-Ткаченко).

З 1976 на посаді доцента, в 1987 захистила докторську дисертацію /“Українська симфонія в світлі діалектики традиції і новаторства (1970-80-ті рр.)”/., в 1989 очолила кафедру  історії музики етносів України та музичної критики.

Член-кореспондент Академії мистецтв України (2009).

В Національній музичній Академії України ім.Чайковського читає спецкурси:  Історія російської музики; Методологія історичного музикознавства; Методологія, теорія та історія музичної критики; Український музичний постмодерн в контексті світової культури.
Керує дипломними та дисертаційними (кандидатськими та докторськими) роботами; є членом  Вченої Ради по захисту докторських дисертацій (при НМАУ).

З 1974 – член Національної Спілки композиторів України. Обиралася членом правління Київської організації НСКУ, заступником голови КО НСКУ, секретарем Правління Національної Спілки композиторів України (1990-94). З 1995 – член АНМ –Асоціації нової музики (1995), яка є українською секцією ISCM (Міжнародного товариства сучасної музики). З 2000 р. – член IMS  (Міжнародного музикознавчого товариства).

Призначалася членом Колегії Міністерства культури, членом Наглядових Рад Національних колективів, членом експертної комісії ВАК України,  членом журі державних премій та конкурсів тощо.

Наукова робота пов”язана з історією української та російської музики, з сучасним музичним процесом. В 1987 р. стала лауреатом премії Мінвузу України за кращу наукову публікацію (монографія “Динаміка оновлення. Сучасна українська симфонія…” К.,1987);  1999 – лауреатом журналу “Сучасність” за дослідження “Невідомі шістдесяті”; в 2006 – лауреатом премії ім. М.В.Лисенка.

Бере участь в міжнародних наукових конференціях як в Україні, так і в країнах близького та далекого зарубіжжя.

Виступає з лекціями, радіопередачами, веде музично-критичну діяльність, друкується в спеціальній та загальній пресі в Україні та за кордоном.

Наукові праці та публікації


МОНОГРАФІЇ, КНИГИ

Георгій Майборода. К., Музична Україна, 1973 (2-ге вид.- 1983).
Якби Чехов був музикантом. К., Музична Україна,1980.
Динамика обновления. Украинская симфония на современном этапе в свете диалектики традиции и новаторства. К., Музична Україна, 1986.                     
Симфонические гиперболы. О музыке Евгения Станковича. Сумы,1999. 252 с. Друге видання – Ужгород, 2002.
Концерт и парк на крутояре… (Киев музыкальный Х1Х-начала ХХ ст.). Очерки.– К.: ДУХ             І  ЛІТЕРА, 2003. 316 с.
«Память об исчезающем времени. Страницы музыкальной летописи». К., Нора-принт, 2005. 242с.
Mundus musicae. Тексты и контексты. Избранные статьи. К., Задруга, 2007. 614 стр.
О настоящем, о былом размышляет Евгений Станкович в беседах с Еленой Зинькевич. К.,2012. 311 с.

ПІДРУЧНИКИ. ПОСІБНИКИ (всі – в співавторстві)

История украинской музыки. М.,1981.(автор розділів).
Історія української радянської музики.К.,1990 (член редколегії та автор розділів)
Слухання музики в 1-3 класах. К.,1980.
Хрестоматія з слухання музики в 1-3 класах. К.,1980.
Слухання музики в 4-5 класах.К.,1984.
Хрестоматія з слухання музики в 4-5 класах. К., 1984.
Музична критика. Теорія та методика. Навчальний посібник. (в співавторстві з Ю.І.Чеканом). Чернівці, Книга ХХ1, 2007. 424 с.

ЗБІРНИКИ СТАТЕЙ

(упорядкування, редагування)

Чайковський та Україна. Збірник статей та матеріалів. Упорядник та один з 
авторів. К.,1991.
Очерки по истории русской музыки. К.,1995.Упорядник та один з авторів.                                                                                                                           Музично-історичні концепції в минулому та сучасності (збірник статей).         Львів,1997 (упорядник разом із В.Сивохіпом та автор статей).
Біблія та музика. К.,1999. (Упорядник – разом з Черкашиною М.Р. та один з    авторів).
Musika: ars et scientia. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського, вип.6. К.,2000 (упорядник, автор вступної статті).
Історія музики в минулому і сучасності. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського, вип.12. К.,2000.(Упорядник – разом з Черкашиною М.Р. та один з авторів).
Чотири століття опери. Оперні школи Х1Х-ХХ ст. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського, вип.13. К.,2000.(Упорядник – разом з Черкашиною М.Р. та один з авторів).
Музика у просторі культури. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського, вип.33. К.,2004 (упорядник разом з Черкашиною М.Р. та один з авторів).
Історія музики: нові факти та інтерпретації. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського,вип.42. К.,2004 (упорядник, автор вступної статті та один з авторів).
Історія музики: концепції, інтерпретації, документи. Науковий вісник НМАУ ім.П.І.Чайковського,вип.45. К.,2005 (упорядник, автор вступної статті та один з авторів).
Берденникова Е.М. Избранные статьи. Воспоминания. К.,2007 (Київське музикознаство, вип. 24). Упорядник (разом з Н.О.Герасимовою-Персидською та З.А.Томсон).
Весёлое музыковедение. Из музыковедческих маргиналий. К.,2008 (Київське   музикознавство, вип.26.). Редактор-упорядник, автор вступної статті.
Anton Rubinstein and Nikolai Rimsky-Korsakov: Selected Operas. Priceedings of   the International Musicological Convention. Editor Yelena S.Zinkevich.        Music-Edition Lucie Galland (Germany), 1997.
"Наука про музику сьогодні: проблеми та перспективи". Науковий вісник НМАУ, вип.80. Київ, 2009. Редактор-упорядник, автор вступної статті.
Часопис НМАУ ім.П.І.Чайковського, №4 (5) 2009. Фахове редагування матеріалів до ювілею П.І.Чайковського.

СТАТТІ В НАУКОВИХ ЗБІРНИКАХ ТА ФАХОВИХ ЧАСОПИСАХ

“Гамлет” Шостаковича.—Українське музикознавство, в.4, К.,1969.
“Ромео і Джульєтта”  Б.Лятошинського.—зб. Українське музикознавство,в.5, К.,1969.
Музыка

 

 

 

 

 

Контакти:
E-mail: maiburova.e@gmail.com